Gwneud cais am drwydded

Nid yw ymgeisio am aelodaeth SFS yn ymrwymo sefydliadau i ddefnyddio'r SFS. Efallai y bydd credydwyr angen mynediad at ganllawiau gwario SFS er mwyn:

Delio â chyfriflenni ariannol cwsmeriaid gan asiantaethau cyngor ar ddyledion

Ystyried rhoi'r SFS ar waith o fewn prosesau casglu neu adfer mewnol

Yna byddai credydwyr sy'n penderfynu rhoi'r SFS ar waith yn fewnol yn destun cod ymddygiad SFS

Please check your organisation does not already have a current SFS Licence

Check here

* Yn dynodi meysydd gofynnol

0 o wallau wedi atal cyfrifiad

Eich sefydliad

Are you a member of Citizens Advice?*

National Citizens Advice have been provided with one licence which can be used by all members, to gain access to this please contact moneyadvicestrategy@citizensadvice.org.uk

Prif gyfrwng/gyfryngau cyflawni *
Pa ranbarthau daearyddol sy'n cael eu cynnwys gan eich gwasanaethau? [aml ddewis, ticiwch bob un sy'n berthnasol] *
A ydych yn gwneud defnydd byw o'r SFS?*
Is your organisation registered with the Financial Conduct Authority?*
Pa fath o sefydliad ydych chi? *

Amdanoch Chi

Please note, only two contacts can be registered for each organisation. As a registered contact, any communication from the SFS Team will be sent directly to you. It is then your responsibility to cascade this to your wider teams.

Manylion cyswllt eilaidd

Eich Aelodaeth

Os ydych mewn sefydliad cynghori dewiswch pa sefydliad rydych yn aelod ohono *

Cytundeb Trwydded

Ticiwch y blwch hwn i gadarnhau eich bod yn cytuno i’r amodau a thelerau