Preifatrwydd

Beth yw cwcis?

Ffeil fach sy'n cynnwys llythrennau a rhifau yw cwci, a bydd yn cael ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadur pan fyddwch chi'n ymweld â gwefan. Mae nifer o wefannau'n defnyddio cwcis ac maent yn gallu gwneud llawer o bethau, fel cofio eich dewisiadau, cofnodi'r hyn rydych wedi'i roi yn eich basged siopa a chyfri nifer y bobl sy'n edrych ar wefan.

Cwcis personol (First-party cookies)

Mae cwcis personol yn cael eu gosod gan y wefan rydych yn ymweld â hi, a dim ond y safle hwnnw sy'n gallu eu darllen.

Cwcis trydydd parti

Mae cwcis trydydd parti yn cael eu gosod gan sefydliad gwahanol i berchennog y wefan rydych yn ymweld â hi. Er enghraifft, efallai fod y wefan yn defnyddio cwmni dadansoddi trydydd parti a fydd yn gosod ei gwci ei hun i gyflawni'r gwasanaeth hwn. Hefyd, efallai fod y wefan rydych yn ymweld â hi yn cynnwys deunydd sydd wedi cael ei osod gan YouTube, er enghraifft, ac mae'n bosibl bod y safleoedd hyn yn gosod eu cwcis eu hunain.

Yn bwysicach na hynny, mae'n bosibl bod gwefan yn defnyddio rhwydwaith hysbysebu trydydd parti i gyflwyno hysbysebion wedi'u targedu ar y wefan. Efallai eu bod hefyd yn gallu tracio'r hyn y byddwch yn edrych arno ar wahanol safleoedd. Mae'n bwysig nodi nad oes cwcis hysbysebu wedi'u gosod ar gyfer pobl a fydd yn ymweld â gwefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Cwcis sesiwn

Dim ond dros dro yn ystod sesiwn bori y mae cwcis sesiwn yn cael eu cadw, ac maent yn cael eu dileu o ddyfais y defnyddiwr wrth gau'r porwr.

Cwcis cyfnod (Persistent cookies)

Mae'r math hwn o gwci yn cael ei gadw ar eich cyfrifiadur am gyfnod penodol (blwyddyn neu fwy fel arfer), ac nid yw'n cael ei ddileu wrth gau'r porwr. Mae cwcis cyfnod yn cael eu defnyddio pan fydd arnom angen gwybod pwy ydych chi am fwy nag un sesiwn bori. Er enghraifft, rydym yn defnyddio'r math hwn o gwci i storio eich dewisiadau, er mwyn gallu eu cofio y tro nesaf y byddwch chi'n ymweld â'r wefan.

Sut allaf fi reoli fy nghwcis?
Rheolyddion y porwr

Gallwch ddefnyddio eich porwr gwe (ee Internet Explorer) i wneud y canlynol:

  • dileu pob cwci
  • rhwystro pob cwci
  • caniatáu pob cwci
  • rhwystro cwcis trydydd parti
  • clirio pob cwci wrth gau'r porwr
  • agor sesiwn 'pori'n breifat', a

gosod ychwanegion ac ategion i ehangu gallu'r porwr.