Defnyddio’r SFS

Mae’r adran hon yn cynnwys yr holl adnoddau a gwybodaeth y bydd ar sefydliadau eu hangen er mwyn defnyddio’r Gyfriflen Ariannol Safonol (SFS).

Dim ond y rhai â rhif cod aelodaeth dilys fydd yn gallu cael mynediad at yr adnoddau. Os na fydd gennych god aelodaeth ac y byddech yn hoffi ymgeisio, llenwch y ffurflen gais.

Ar ôl mewngofnodi bydd gennych fynediad at y canlynol:

  • Ffurfiau SFS
  • Offeryn Excel SFS
  • Canllawiau gwario
  • Logo SFS
  • Cyfarwyddyd i ddefnyddio’r SFS
  • Hyfforddiant
  • Cwestiynau cyffredin