Pwy wnaeth greu’r SFS?

Mae gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau gyfrifoldeb statudol i wella ansawdd, cysondeb, ac argaeledd gwasanaethau cynghori ariannol ar draws y Deyrnas Unedig.

Fel rhan o’r gwaith hwn, bu’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn cydweithio gyda chynrychiolwyr o’r sectorau cyngor ar ddyledion a chredydwyr i gytuno ar y ffurf gorau ar gyfer Cyfriflen Ariannol Safonol.

Bu’r sefydliadau canlynol yn gweithio gyda’i gilydd cyn y lansiad i gytuno ar yr egwyddorion, y cyfarwyddyd, y fformat a swyddogaeth yr SFS: