Sut yr ydym yn defnyddio cwcis

Beth yw cwcis?

Ein dymuniad yw i’n holl wasanaethau fod yn hawdd eu defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau ar-lein ar gyfer y Gwasanaeth Arian a Phensiynau a sefydliadau cysylltiedig:

Ffeil fach sy’n cynnwys llythrennau a rhifau yw cwci, a bydd yn cael ei lawrlwytho i’ch cyfrifiadur pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan. Mae nifer o wefannau’n defnyddio cwcis ac maent yn gallu gwneud llawer o bethau, fel cofio eich dewisiadau, cofnodi’r hyn rydych wedi’i roi yn eich basged siopa a chyfri nifer y bobl sy’n edrych ar wefan.

Cwcis personol (First-party cookies)

Mae cwcis personol yn cael eu gosod gan y wefan rydych yn ymweld â hi, a dim ond y safle hwnnw sy’n gallu eu darllen.

Cwcis trydydd parti

Mae cwcis trydydd parti yn cael eu gosod gan sefydliad gwahanol i berchennog y wefan rydych yn ymweld â hi. Er enghraifft, efallai bod y wefan yn defnyddio cwmni dadansoddi trydydd parti a fydd yn gosod ei gwci ei hun i gyflawni’r gwasanaeth hwn. Yn ogystal, efallai bod y wefan rydych yn ymweld â hi yn cynnwys deunydd sydd wedi cael ei osod gan YouTube, er enghraifft, ac mae’n bosibl bod y safleoedd hyn yn gosod eu cwcis eu hunain.

Yn bwysicach na hynny, mae’n bosibl bod gwefan yn defnyddio rhwydwaith hysbysebu trydydd parti i gyflwyno hysbysebion wedi’u targedu ar y wefan. Efallai eu bod hefyd yn gallu tracio’r hyn y byddwch yn edrych arno ar wahanol safleoedd. Mae’n bwysig nodi nad oes cwcis hysbysebu wedi’u gosod ar gyfer pobl a fydd yn ymweld â gwefan y grŵp o sefydliadau’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pensionwise).

Cwcis sesiwn

Dim ond dros dro yn ystod sesiwn bori y mae cwcis sesiwn yn cael eu cadw, ac maent yn cael eu dileu o ddyfais y defnyddiwr wrth gau’r porwr.

Cwcis parhaus

Mae’r math hwn o gwci yn cael ei gadw ar eich cyfrifiadur am gyfnod penodol (blwyddyn neu fwy fel arfer), ac nid yw’n cael ei ddileu wrth gau’r porwr. Mae cwcis parhaus yn cael eu defnyddio pan fydd arnom angen gwybod pwy ydych chi am fwy nag un sesiwn bori. Er enghraifft, rydym yn defnyddio’r math hwn o gwci i storio eich dewisiadau, er mwyn gallu eu cofio y tro nesaf y byddwch chi’n ymweld â’r wefan.

Sut allaf fi reoli fy nghwcis?

Rheolyddion y porwr

Gallwch ddefnyddio eich porwr gwe (ee Internet Explorer) i wneud y canlynol:

 • dileu pob cwci
 • rhwystro pob cwci
 • caniatáu pob cwci
 • rhwystro cwcis trydydd parti
 • clirio pob cwci wrth gau’r porwr
 • agor sesiwn ‘pori’n breifat’, a
 • gosod ychwanegion ac ategion i ehangu gallu’r porwr.

Ble y gallwch chi gael gwybodaeth am reoli cwcis

Pa fath o gwcis rydym ni’n eu defnyddio?

Cwcis personol

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis i sicrhau bod y safle’n gweithio, ac i ddadansoddi a chymharu pwy sy’n ymweld â’r safleoedd o fewn y grŵp Gwasanaeth Arian a Phensiynau a pha fath o declyn a ddefnyddir ganddynt. O hyn, gallwn ddylunio gwasanaethau gwell a phrofiadau gwell i’r ymwelydd. Mae’r tabl canlynol yn dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio, sut maent yn cael eu defnyddio, pryd maent yn dod i ben a chategorïau’r cwcis:

Enw’r Cwci Defnydd Cynnwys Nodweddiadol Dod i ben            
_public-website_session Dynodydd sesiwn BAh7CEkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJWY4MGQwN2Y5ZjNi ZjBhZjNkMjYxZmExNjk0MDAzZmM0BjsAVEkiE3VzZXJfcmV0dXJuX 3RvBjsARiIgL2VuL2FydGljbGVzL21hbmFnaW5nLW1vbmV5SSIQX2 NzcmZfdG9rZW4GOwBGSSIxQ0s1Qmc4dGd1dzFDTVVxYUdXNklFUk5 QaURFVkdoSlJ2ellQczlqVnhJQT0GOwBG–21c1ddf4e19d067dcb 30de32de40ea456ea1d9b5 Sesiwn            
_web_tracking Anfon dynodydd sesiwn (ar draws sesiynau) i IPS er mwyn tracio defnyddiwr b9f1f00ec4c8a00d47d0b133c9cf63bf Blwyddyn            
_jid Dynodydd sesiwn 1335776339539805355 Sesiwn            
cookietest Mae’n dweud wrth y gwiriad iechyd a yw cwcis a Javascript wedi’u galluogi ar eich porwr gwir Sesiwn            
js_enabled Mae’n dweud wrth y gwiriad iechyd a yw cwcis a Javascript wedi’u galluogi ar eich porwr gwir Sesiwn            
HasClickedExternalLink Mae’n dweud wrth y gwiriad iechyd a ydych wedi clicio ar ddolen allanol. Diben hyn yw ein galluogi i’ch rhybuddio os byddwch yn gadael ein gwefan   Sesiwn            
qHistory_temp Mae’n cofio’r atebion i’ch cwestiynau dros dro tra byddwch chi’n defnyddio’r gwiriad iechyd, ac yn ein galluogi i roi eich cynllun gweithredu i chi. Mae’r cwci hwn yn awtomatig dileu, ac felly does neb arall yn gallu gweld eich atebion 17032 20120628 False#Q0A 17033 HAPPY 20120628 17036# Sesiwn
ActionPlanState Mae’n cofio pa rannau o’ch cynllun gweithredu sydd wedi’u mwyhau ar hyn o bryd. Felly os byddwch chi’n cofrestru ac yn dychwelyd at y gwiriad iechyd yn nes ymlaen, bydd yr un fath â phan wnaethoch chi adael   30 diwrnod            
cm_vid Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi   Sesiwn            
cm_medium Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi   Sesiwn            
cm_sid Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi   Sesiwn            
cd_campid Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi   Sesiwn            
cm_mid Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi   Sesiwn            
_cookie_notice Mae’n storio’r ffaith eich bod chi wedi cael hysbysiad cwcis y Diwrnod            
_cwci_gwaredu_newyddlen (Anweithredol) Yn dynodi a ddylid arddangos troedyn y newyddlen gludiog neu beidio. (Anweithredol) cuddio 1 mis (Anweithredol)            
_cwci_cyflwyno_newyddlen (Anweithredol) Yn dynodi a ddylid arddangos troedyn y newyddlen gludiog neu beidio. (Anweithredol) cuddio Parhaol (30 mlynedd) (Anweithredol)            
UZ_TI_dc_value Yn cadw neges i’w chofio os ydych wedi cwblhau arolwg neu ei ddileu   Sesiwn            
UZ_TI_S_{id} Yn adnabod arolwg a ddangoswyd ichi   Sesiwn            
seen_cookie_message Yn cadw neges er mwyn gadael i ni wybod eich bod wedi gweld ein neges gwci   1 mis            
_cfduid Yn disodli gosodiadau diogelwch os ymddiriedir yn eich peiriant   Sesiwn            
WT_FPC Cwci wedi ei osod gan wasanaeth dadansoddi WebTrends, a ddefnyddir i dracio ac adrodd ar ymddygiad ymwelwyr ar wefan er dibenion gwella perfformiad   1 flwyddyn            
utmz Dyma un o’r pedwar prif gwci a osodir gan wasanaeth Google Analytics sy’n galluogi perchnogion gwefannau i dracio’r gwaith o fesur ymddygiad ymwelwyr o ran perfformiad y wefan.   6 mis            
__atuvc Mae’r cwci hwn ynghlwm â’r teclyn cymdeithasol a rennir, AddThis, a drwythir fel arfer mewn gwefannau i alluogi ymwelwyr i rannu cynnwys gydag ystod o lwyfannau rhwydweithio a rhai a rennir. Mae’n cadw cyfrif cyfradd ar dudalen a ddiweddarir.   2 flynedd            
tpas-accessibility-questionnaire     Parhaol            

Cwcis trydydd parti

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis i sicrhau bod y safle’n gweithio, ac i ddadansoddi a chymharu pwy sy’n ymweld â’n safleoedd a pha fath o declyn maent yn ei ddefnyddio. O hyn, gallwn ddylunio gwasanaethau gwell a phrofiadau gwell i’r ymwelydd. Mae’r tabl canlynol yn dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio, sut maent yn cael eu defnyddio, pryd maent yn dod i ben a chategorïau’r cwcis:

# Enw’r cwci Defnydd Cynnwys nodweddiadol Expiry
1 JSESSIONID .nr-data.net Defnyddir i dracio sesiynau defnyddwyr anhysbys. Byth
2 AMP_TOKEN Google Analytics Yn cynnwys tocyn i’w ddefnyddio i ganfod ID Cleient o wasanaeth ID Cleient AMP. Gwerthoedd eraill posibl yn dynodi optio allan, cais byw neu wall wrth ganfod ID cleient o wasanaeth ID Cleient AMP. 30 eiliad hyd at 1 flwyddyn
3 _ga Google Analytics Mae hyn yn ein helpu i gyfri faint o bobl sy’n defnyddio’r safle drwy dracio i weld a ydych wedi ymweld o’r blaen. 2 flynedd
4 _gid Google Analytics Mae hyn yn ein helpu i gyfri faint o bobl sy’n defnyddio’r safle drwy dracio i weld a ydych wedi ymweld o’r blaen. 24 awr
5 _gat Google Analytics Defnyddir i reoli cyfradd y ceisiadau i weld tudalennau. 2018-11-19T13:00:53.000Z
6 utmb Defnyddir i bennu sesiynau/ymweliadau newydd. Caiff y cwci ei greu pan fydd y llyfrgell javascript ar waith ac nid oes unrhyw gwcis utmb yn bodoli. Diweddarir y cwci hwn bob tro yr anfonir data i Google Analytics. 30 munud o’r set/diweddariad  
7 utma Defnyddir i amlygu defnyddwyr a sesiynau. Caiff y cwci ei greu pan fydd y llyfrgell javascript ar waith ac nid oes unrhyw gwcis utma yn bodoli. Diweddarir y cwci hwn bob tro yr anfonir data i Google Analytics. 2 flynedd o’r set/diweddariad  
8 utmv Google Analytics Defnyddir i gadw data amrywiol cyffredin lefel-cwsmer. Caiff y cwci hwn ei greu pan fydd datblygwr yn defnyddio’r dull _setCustomVar gydag amrywiaeth cyffredin lefel-cwsmer Defnyddiwyd y cwci hwn hefyd ar gyfer y dull gwrthwynebol _setVa Diweddarir y cwci hwn bob tro yr anfonir data i Google Analytics. 2 flynedd o’r set/diweddariad
9 utmt Google Analytics Defnyddir i gyfyngu cyfradd y ceisiadau. 10 munud
10 engaged Google Analytics   Byth
11 ajs_anonymous_id Hotjar Mae’n cyfri faint o bobl sy’n defnyddio’r safle drwy dracio i weld a ydych wedi ymweld o’r blaen 1 flwyddyn
12 _hjDonePolls Hotjar Gosodir y cwci hwn wedi i ymwelydd gwblhau pôl gan ddefnyddio’r teclyn Feedback Poll. Caiff ei ddefnyddio i sicrhau nad yw’r un pôl yn ailymddangos os cafodd ei gwblhau eisoes. 365 diwrnod
13 _hjClosedSurveyInvites Hotjar Gosodir y cwci hwn wedi i ymwelydd ryngweithio gyda popup moddol gwahoddiad Arolwg. Caiff ei ddefnyddio i sicrhau nad yw’r un gwahoddiad yn ailymddangos os cafodd ei ddangos eisoes. 365 diwrnod
14 _hjMinimizedPolls Hotjar Gosodir y cwci hwn wedi i ymwelydd leihau teclyn Feedback Poll. Caiff ei ddefnyddio i sicrhau bod y teclyn yn aros yn fychan wrth i’r ymwelydd ddefnyddio’r safle. 365 diwrnod
15 _hjMinimizedTestersWidgets Hotjar Gosodir y cwci hwn wedi i ymwelydd leihau teclyn Recruit User Testers. Caiff ei ddefnyddio i sicrhau bod y teclyn yn aros yn fychan wrth i’r ymwelydd ddefnyddio’r safle. 365 diwrnod
16 _hjDoneTestersWidgets Hotjar Gosodir y cwci hwn wedi i ymwelydd gyflwyno ei wybodaeth yn y teclyn Recruit User Testers. Caiff ei ddefnyddio i sicrhau nad yw’r un ffurflen yn ailymddangos os cafodd ei gwblhau eisoes. 365 diwrnod
17 _hjIncludedInSample Hotjar Gosodir y cwci sesiwn hwn i adael Hotjar wybod a yw ymwelydd wedi ei gynnwys yn y sampl a ddefnyddir i gynhyrchu twmffedi. 365 diwrnod
18 _hjShownFeedbackMessage Hotjar Gosodir y cwci hwn pan fydd ymwelydd yn lleihau neu’n cwblhau Adborth Mewnol. Gwneir hyn er mwyn i’r Adborth Mewnol lwytho yn fach ar unwaith os byddant yn symud i dudalen arall ble cafodd ei osod i arddangos. 365 diwrnod
19 iz_uh_ps Informizely Caiff data hanesyddol ei gadw yn y cwci dyfalbarhaus. 2019-11-19T12:54:26.000Z
20 iz_sd_ss Informizely Caiff data’r sesiwn ei gadw yng nghwci’r sesiwn. Byth
21 iz_uh_ps and_iz_sd_ss_ Informizely Mae’r teclyn arolwg Informizely yn cadw data anhysbys am ymwelydd sydd ei angen i wneud penderfyniadau ynglŷn â pha bryd i ddangos arolwg, fel y nifer o ymweliadau i’r safle a’r nifer o weithiau yr edrychwyd ar yr arolwg. Caiff data hanesyddol ei gadw yn y cwci dyfalbarhaus “iz_uh_ps” a chedwir data sesiwn yn y cwci sesiwn “iz_sd_ss”.  
22 ajs_anonymous_id New Relic Yn cyfri faint o bobl sy’n defnyddio’r safle drwy dracio i weld a ydych wedi ymweld o’r blaen. 1 flwyddyn
23 jessionid New Relic Defnyddir i gadw adnabyddwr sesiwn er mwyn i New Relic fedru monitro’r nifer o sesiynau ar gyfer rhaglen. Byth
24 OptanonAlertBoxClosed Optimizely Mae’n galluogi’r wefan i beidio â dangos neges benodol fwy nag unwaith i ddefnyddiwr. 1 flwyddyn
25 OptanonConsent Optimizely Mae’n galluogi atal cwcis ym mhob categori rhag cael eu gosod ym mhorwyr defnyddwyr, pan na roddir caniatâd. 1 flwyddyn
26 optimizelyBuckets Optimizely Defnyddir i gadw amrywiaethau mewn tudalennau a ddynodwyd i ddefnyddiwr ar gyfer profi perfformiad A/B, i sicrhau y caiff y defnyddiwr brofiad cyson. 6 mis
27 optimizelySegments Optimizely Yn cadw gwybodaeth ar rannu cynulleidfaoedd ar gyfer ymwelydd. 6 mis
28 optimizelyEndUserId Optimizely Mae’r cwci hwn yn adnabyddwr defnyddiwr unigryw. 6 mis
29 optimizelyPendingLogEvents Optimizely Defnyddir fel storfa o weithrediadau’r defnyddiwr rhwng tracio galwadau. Caiff y cwci ei ddileu pan wneir yr alwad dracio. 7 mis
30 whoson Whoson Yn galluogi gwefannau i ymgysylltu ag ymwelwyr drwy sgwrs neges destun tra maent ar y safle. 31/12/2020
31 CONSENT YouTube Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i YouTube gasglu gwybodaeth am ddefnydd ar gyfer fideos a gedwir gan YouTube. 20 mlynedd
32 GPS YouTube Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i YouTube gasglu gwybodaeth am ddefnydd ar gyfer fideos a gedwir gan YouTube. 1 diwrnod
33 PREF YouTube Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i YouTube gasglu gwybodaeth am ddefnydd ar gyfer fideos a gedwir gan YouTube 2 flynedd
34 VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Yn caniatáu i YouTube gasglu gwybodaeth am ddefnydd ar gyfer fideos a gedwir gan YouTube i gasglu data ystadegau a pherfformiad ar gyfer fideos a drwythwyd ar YouTube ar ein gwefan. 6 mis
35 YSC YouTube Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i YouTube gasglu gwybodaeth am ddefnydd ar gyfer fideos a gedwir gan YouTube. Byth

Rydym yn defnyddio nifer o gyflenwyr sydd hefyd yn gosod cwcis ar eu gwefannau ar eu rhan. Nid yw’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau na sefydliadau o fewn y grŵp hwn yn rheoli’r modd y mae’r cwcis hyn yn cael eu lledaenu. Dylech ymweld â’r gwefannau trydydd parti i gael mwy o wybodaeth am y rhain.

Os ydych chi am i ni roi’r gorau i ddefnyddio gwybodaeth bersonol rydym wedi’i chasglu trwy ddefnyddio cwcis ar ein gwefannau, dylech newid eich gosodiadau cwcis. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn penderfynu cadw gwybodaeth, hyd yn oed os byddwch yn gofyn i ni beidio â gwneud hynny. Gallai hyn fod am resymau cyfreithiol neu reoleiddiol, fel y gallwn barhau i ddarparu ein cynhyrchion a’n gwasanaethau. Byddwn bob amser yn dweud wrthych pam ein bod yn cadw’r wybodaeth.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Mae nifer o wefannau’n darparu gwybodaeth fanwl am gwcis, gan gynnwys:

 • AllAboutCookies.org ac What are cookies.com.
 • Mae gwefan y Ganolfan Hysbysebu ar y Rhyngrwyd Your Online Choices yn eich galluogi i osod cwcis eithrio ar draws gwahanol rwydweithiau hysbysebu.
 • Mae Google wedi datblygu ategyn porwr i ganiatáu i ddefnyddwyr gael eu heithrio o Google Analytics ar draws pob gwefan sy’n defnyddio’r cynnyrch dadansoddi poblogaidd hwn.
 • Mae technolegau newydd fel Do Not Track gan Mozilla yn gadael ichi ddweud wrth wefannau am beidio â’ch dilyn chi.
 • Mae gan Internet Explorer nodwedd o’r enw Tracking Protection Lists sy’n gadael ichi gyflwyno rhestr o wefannau rydych chi’n dymuno eu rhwystro.
 • Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth ar Wikipediaopens in new window.