Cyflwyno’r Gyfriflen Ariannol Safonol newydd

Offeryn a ddefnyddir i grynhoi incwm a thaliadau unigolyn, ynghyd ag unrhyw ddyledion sydd ganddynt yw’r Gyfriflen Ariannol Safonol (SFS). Ar gyfer pobl sy’n chwilio am gyngor ar ddyledion y mae’r SFS yn bennaf, ac fe’i defnyddir ar y cyfan gan ddarparwyr cyngor ar ddyledion a sefydliadau eraill perthnasol.

Mae’n cynnig un ffurf ar gyfer cyfriflenni ariannol, gan roi cyfle i’r sector cyngor ar ddyledion a chredydwyr weithio gyda’i gilydd i gyflawni’r canlyniad iawn i bobl sy’n cael trafferth gyda’u sefyllfa ariannol.

YMGEISIWCH I DDEFNYDDIO’R SFS about the new Standard Financial Statement

Cyhoeddiadau

Get involved in developing the SFS

24 Mai 2017

The Money Advice Service is inviting organisations to join a consultative group to provide insight on their early experiences of the Standard Financial Statement.

Read more

SFS workshop in Inverness

4 Mai 2017

Additional Scottish date added for Money Advice Service Best Practice conferences.

Read more