Canllawiau gwario

Nid yw'r Datganiad Ariannol Safonol wedi'i fwriadu ar gyfer y cyhoedd ei ddefnyddio, felly os ydych yn sefydliad sy'n gysylltiedig â'r sector cyngor ar ddyledion bydd angen i chi logio i mewn isod neu wneud cais am drwydded i adolygu gwybodaeth ffigur sbardun.

Os ydych yn aelod o'r cyhoedd sy'n ceisio help gyda phroblemau ariannol, gallwch ddefnyddio'r offeryn Locator Cyngor ar Ddyled gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i ganfod cymorth.